Jak zachęcić uczniów do nauki?

Nauka wielu młodym ludziom nie przychodzi łatwo. Po części wynika to z braku wyraźnych wskazań, jak robić to dobrze, a po części z braku zainteresowania przerabianym materiałem. Rolą rodzica i nauczyciela powinna jednak opierać się na zachęceniu młodych ludzi do ciągłego rozwoju, nawet jeśli nie będzie on bezpośrednio związany ze szkołą. Można to osiągnąć na kilka sposobów, ale będzie to wymagało zerwania z toksycznym wzorem z polskiej szkoły.

Zrezygnuj z krytycznego oceniania

To, co działa na młode umysły najbardziej demotywująco, to oceny. Gdyby szkoła była ich w pełni pozbawiona, a wszystkie formy sprawdzanie wiedzy były nastawione na ucznia i wskazanie mu, nad czym musi jeszcze popracować, dzieci mierzyłyby się ze znacznie mniejszym stresem. Jeśli chcesz, żeby twoja pociecha zaczęła lepiej się uczyć i znalazła do tego motywację, powiedz jej wprost, że zrywacie w domu z wymaganiami odnośnie ocen. Kiedy dziecko zrozumie, że ma własną rękę odnośnie tego, czego może się uczyć, będzie czuło się znacznie swobodniej. Wystarczy, że przejdzie z klasy do klasy, nie musi być najlepsze.

Pozwól dziecku uczyć się tego, co go interesuje

Nigdy nie narzucaj dziecku swojej wizji jego przyszłości albo tego, co koniecznie musi opanować. Oczywiście są umiejętności, które każdy prędzej czy później wykorzysta, ale nie podchodź w taki sposób do czystej wiedzy. Zamiast tego postaraj się dać mu w pełni wolną rękę, nawet jeśli jego zainteresowanie nie przekładają się na lepsze oceny w szkole. Na studiach wiele kierunków nie wywodzi się z nauk ze szkoły podstawowej albo średniej. Do tego dziecko, które od początku swojej edukacji rozwija swoje pasje, ma większe szanse na to, że w przyszłości będzie na nich zarabiać, a więc wieść radosne i spełnione życie.

W jaki sposób szkoła zachęca do rywalizacji?

Pokaż mu, jakie ma możliwości

Wiele dzieci nie ma pojęcia, że mogą uczyć się czegoś poza szkołą. Pokaż więc swojej latorośli, jakie inne dziedziny ma do wyboru, bazując na jego zainteresowaniach. Być może dziecko, które całymi dniami gra w gry przekuje swoje umiejętności i stanie się zawodowcem, który zgromadzi wokół siebie wielu fanów. Nie skreślaj niczego z góry tylko dlatego, że za twoich czasów nie dało się na czymś zarobić albo coś nie było szanowane. Zamiast tego dowiedz się o tym jak najwięcej i przekaż zebraną wiedzę dziecku. W ten sposób okazujesz mu swoje wsparcie i sugerujesz, jak może wykorzystać to, czym współczesna szkoła gardzi.